<- Zpět

V Kopřivnici 1.8.1940
Zase po jednom otřásajícím výkonu. Zase jedna země bude platit krutou daň ze spojenectví s Anglií.
Francie kapitulovala, složila zbraně pro marné prolévání krve, která je a byla novou rosou na starých bojištích světové války.
Proč musely padnout znovu tisíce životů, když ani kruté nápory a šílená touha vydržet nezlomila odvahu těch, kteří nyní, po tak těžkých obětech, musejí přihlížet drancování své vlasti, v mezích kultury. Marka přirovnána k několika frankům, zapomenuté urážky z dob versailleského míru a na sta francouzských provinění má býti pány Němci zapomenuto. To jsou ty mírné podmínky příměří a po kterých přijde zvolna ale krutě moc germanisace, nacionalismu. Po dvou letech jsou Francouzi se svým národem tam, kde jsme byli před válkou my. V té kruté situaci, ve které národ buď zvolna zahyne, nebo po krvavé koupeli a v tisících bolestech se zrodí znovu ke svému poslání a ku střežení bašty západní civilisace.
My svoji cestu našli, po krutém, ale né tak ničivém boji jako Francouzi. Snad i oni udrží svou touhu a najdou svojí víru v lepší zítřek a ve vítězství spravedlnosti. Dej bůh, aby zvítězila opravdová spravedlnost a né šílené a ničivé choutky nacionalistů a fašistů.
Kdy si budeme moct volně oddýchnout? Kdy nebudeme vázáni kletbou germanisace? Je válečný stav, právě dnes je tomu 1 rok, co začlo Německo válčit. Za ten čas už hodně států zaplatilo to, co Německo svou válkou rozkřáplo. Nejdříve Rakousko, pak my a nyní následuje řada států, kterým přineslo spojenectví a snaha pomoct Anglii těžký a né snadno snesitelný kříž, ochranu německé říše. Jsou to: Rakousko, Č.S.R., Polsko, Norsko, Belgie, Holandsko, Lucembursko a Francie. Nyní křičí do celého světa, že i Anglie bude donucena vzít na sebe toto otroctví a vpustit tak nového kapitána na svůj ostrov. Podaří se jim to? Bude jejich touha o zvládnutí světa přece splněna? Vždyť jistě je někde mezník, který tuto výbornou, ale pro svět ničivou organisaci, sám rozbije. Není možno, aby věčně mohla jejich moc trvat, že ještě dlouho budou světem bloudit tisíce štvaných lidí, které připravili o domov, vlast a štěstí. Líbám jen ty známé, kteří opustili domovy a šli za voláním, se snahou vrátit nám všem, co nám je drahé a co nám urvali. Je jich dosti, ale nejsou to ještě všichni, nejsou tam ti neznámí a od nás vzdálení chlapci, kteří milují své domovy takovou láskou jako kluci naši. Oni všichni dohromady, s dravou touhou v srdcích, kterou nezlomil ani stín šibenice nebo ústí hlavně, s touhou vrátit se domů, volný a šťastný, mezi své drahé a vrátit jim všem znovu šťastné domovy a setřít vrásky bolů a slzí z očí. V ty věříme my! Jejich víra musí být i naší vírou a není možná, že jejich víra posvěcená naší modlitbou a bolestí je menší než těch, kteří v ústech se slovem osvobození ničí to, co nám je nejdražší a mstí se za každé národní cítění.
Anglie už zase dostala výzvu k zastavení nepřátelství, ale vrátila a přešla ji mlčením. Jdeme tedy do 3tí etapy boje o panství ve světě, který se pomalu blíží ku dvanácté hodině. Ať bude vítězem ten nebo onen, bude celý svět stát znovu před velkou krizí, bude znovu prodělávat přerod mnoha zemí. Je to odvěký následek vítězství a pádů, který sebou strhuje i ty, co stojí mimo hru, a jsou nucení všechny otřesy prožívat sebou.
Nyní je ještě poměrný klid. Vypadá to jako klid před bouří, kdy si nepřátelé nejprve pohrávají jeden s druhým. Nezbývá než čekat, čekat znovu a obrnit se trpělivostí.
Kopřivnice 1.8.1940
S.Reno!

Zajímavé odkazy k 1.8.1940

Vaše připomínky a diskuse
Kodex diskutujícího na Skautském deníku
  • Do diskuse smí přispět každý.
  • Diskutující nesmí propagovat rasovou, národnostní, náboženskou ani jinou nesnášenlivost či diskriminaci.
  • Vulgární jazyk, urážky, pomluvy či ponižování je nepřípustné.
  • Diskutér nesmí propagovat nezákonné činnosti či jinak společnosti škodlivé aktivity.
  • Propagace komerčních aktivit a reklamy na výrobky není povolena.

denik