<- Zpět

Dne 22. června 1938

Schůzka

Tato schůzka se konala opět u sestry vůdkyně. Po vyřízení spolkových věcí jsme šly na zahradu. Sestra vůdkyně chtěla nás vyzkoušet ze značkování. Totiž všechny né, jen ty, které mají složit nováčkovskou. Značkování se provádělo v zahradě. Sestry dělaly značky po celé zahradě a my, které již máme nováčkovskou za sebou, jsme je opravovaly. I z ostatních věcí je sestra vyzkoušela. Celkem to ušlo, ale mohlo to být lepší.

Potom nám sestra četla o vztyčování a ukládání vlajky. Musíme se to také ještě naučit.

Na příští schůzku jsme si smluvily vycházku spojenou se značkováním. Šlo by se po dvou skupinách, značkující i hledající. Doufám, že se příští středa vydaří.

Lída

Oddílovka v poř. 5.
Dne 29. června 1938

Tato oddílová schůzka měla se konati v přírodě. Zúčastnilo se jí 7 sester. Oddílovka byla spojena se značkovacím cvičením. Sestra Ela se jí nezúčastnila. Měla sice vésti družinu hledající značky, ale byla někam odvolána.

Vedla sestra Jířa Homolová. My čtyři, co jsme značkovaly, zavedly jsme je oklikami až na Raškův kámen, tam byl náš cíl. Za dost dlouhou chvíli nás sestry našly. Měly sice slíbenou odměnu za hledání, ale poněvadž jsme u sestry nic nenašly, natrhaly jsme jim alespoň jahod.

Sďobly je jedna radost. Domů jsme se vracely po značkách mojich. Nešly jsme zrovna, šly jsme ještě na jahody. Každá si natrhala kytičku a šlo se domů.

Příští schůzka se koná 6. července.

Lída

Dne 6. července 1938,

Schůzka se nekonala, poněvadž se sestry rozjely na dovolenou. Ty, které nejely, šly na oslavy M.J. Husa.

Lída

Červnové a červencové fotografie

Vaše připomínky a diskuse
Kodex diskutujícího na Skautském deníku
  • Do diskuse smí přispět každý.
  • Diskutující nesmí propagovat rasovou, národnostní, náboženskou ani jinou nesnášenlivost či diskriminaci.
  • Vulgární jazyk, urážky, pomluvy či ponižování je nepřípustné.
  • Diskutér nesmí propagovat nezákonné činnosti či jinak společnosti škodlivé aktivity.
  • Propagace komerčních aktivit a reklamy na výrobky není povolena.

denik