<- Zpět

Kopřivnice 1.1.1940
Je nový rok. Pro nás začíná klidně, jaký bude ku konci? Válčí se dále, na smír není pomyšlení, aby se nezhroutily naše naděje, ve které stále doufáme. Zdaš dojdou vyplnění, kdo zvítězí?
Zdá se, že ten novoroční klid je jenom utišením před bouří. Jinak je všechno při starém, všechno na lístky, i šatstvo. Jsem zvědavá, jak dlouho vydrží tohle zásobování, když je stále po troškách ubíráno a křičí se do celého světa „máme všeho dost“, zdá se mi však, že zapotřebí. To máme teprve ani né rok války, jak to bude asi vypadat později. O našich nemáme žádných zpráv, už nejdou ani dřívější lístky. Neví tedy ani ti z těch nejbližších nic o jejich osudu, ani kde se asi nacházejí. Oni vědí jistě více na ty naše otázky, a zda dojdou naše přání a modlitby tisíců vyplnění.
Ve skautu se dosud nic nebere k lepšímu, bratři i sestry již hodně slevili ze svých předsevzetí, ale snad by to vedlo všechno k lepšímu a užší spolupráci než dříve. Možná, že tato tvrdá škola pro nás všechny byla by příčinou naší větší lásky jednoho ku druhému a učinila z nás opravdové bratry. Tato doba vychová jistě ty nejtvrdší povahy mužů i žen, kterých však bude nového svobodnému národu svrchovaně zapotřebí. Nechť budoucnost mého nešťastného národa je šťastnější a ti po nás ať nemusí prožít to, co my prožili nyní. Tato doba sice dá budoucímu národu srdce z nejčistšího kamene, ale bohužel vychová také mnoho odrodilců, kterým je kabát blíž než košile. Snad je ale doba vyléčí, až poznají, co ztratili, až na vlastní kůži poznají, jak se mstí zrada vlasti.
Vlasti zdar!

Fotogalerie k dni 1.1.1940
Historický komentář ke dni 1.1.1940
Ze vzpomínek pana Lubomíra Hanzelky

Vaše připomínky a diskuse
Kodex diskutujícího na Skautském deníku
  • Do diskuse smí přispět každý.
  • Diskutující nesmí propagovat rasovou, národnostní, náboženskou ani jinou nesnášenlivost či diskriminaci.
  • Vulgární jazyk, urážky, pomluvy či ponižování je nepřípustné.
  • Diskutér nesmí propagovat nezákonné činnosti či jinak společnosti škodlivé aktivity.
  • Propagace komerčních aktivit a reklamy na výrobky není povolena.

denik