<- Zpět

Kopřivnice 10. 7. 1939
Je po dovolené, která se toho roku opravdu vydařila, co se počasí týče. Jinak ale nestála za moc, neboť jsme byli odkázáni jen na území říše, propustky zarazili. Ale i přes přísnost hlídek a vysokých pokut šlo odtud na sto lidí do Protektorátu. Na černo, s rizikem že je chytnou, ale za útěchou, že mohou těch pár volných dnů po celoroční dřině prožít za německou hranicí.
I přesto, že jsem sama nebyla na druhé straně, měla jsem dovolenou opravdu hezkou. Jistě nejhezčí ze všech jaké jsem měla. Prochodili jsme zdejší okolí, kde se jen dalo, já, Bedřich a Lola. 5. a 6tého bylo zvlášť hezky, však i na ty dva dny máme nejhezčí vzpomínku. Byla v Závišicích pouť.
9. a 10sátého jsme byli v Lichnově, v sobotu se jen podívat a v neděli tančit. Z německého jsme ušili boudu, že se červenal jak chytnutý zloděj a raději nás pustil dál a s našima zas byla velká švanda. Hned když se přijde k té naší boudě, je cítit jinší ovzduší, nenucenější a veselší. V sobotu měly dorostenky D.T.J. muziku, v neděli Sokoli. Na obouch bylo dosti kopřivničáků.

Vaše připomínky a diskuse
Kodex diskutujícího na Skautském deníku
  • Do diskuse smí přispět každý.
  • Diskutující nesmí propagovat rasovou, národnostní, náboženskou ani jinou nesnášenlivost či diskriminaci.
  • Vulgární jazyk, urážky, pomluvy či ponižování je nepřípustné.
  • Diskutér nesmí propagovat nezákonné činnosti či jinak společnosti škodlivé aktivity.
  • Propagace komerčních aktivit a reklamy na výrobky není povolena.

denik