<- Zpět

Byla zahájena sestrou vůdkyní a jí skončena o ¾ 8.

Dvě sestry se nedostavily, a to sestra Máňa K. a Věra. Po odbytí nutných oddílových věcí nás sestra vůdkyně zkoušela, jak známe rozeznat hodnosti našeho vojska. První hodnost v naší armádě jest vojín. Pak následuje svobodník, desátník, četař, rotný, rotmistr, štábní rotmistr, praporčík, podporučík, poručík, nadporučík, kapitán, štábní kapitán, major.

Dostaly jsme za úkol naučit se tyto hodnosti. Kdybychom náhodou potkaly vojáka, abychom uměly říct a poznat, jakou má šarži. Potom nám sestra hrála na kytaru a my zpívaly. Za chvíli jsme si šly hrát na zahradu. Honily jsme se, hrály na skovku a děvčata naházela na strom všechny naše čepky. Schůzka se skončila, poněvadž sestra měla nutné vyřizování a šlo se domů.

8. tj. v neděli se oslavoval sv. Matek. Ač v sobotu bylo hezky, v neděli bylo studené a deštivé počasí. Každý litoval, že nezůstalo pěkně, aby se výlet vydařil. Slavnost se odbývala v Katolickém domě.

Fotografie ke dni 11. 5. 1938
Historický komentář ke dni 11. 5. 1938

Vaše připomínky a diskuse
Kodex diskutujícího na Skautském deníku
  • Do diskuse smí přispět každý.
  • Diskutující nesmí propagovat rasovou, národnostní, náboženskou ani jinou nesnášenlivost či diskriminaci.
  • Vulgární jazyk, urážky, pomluvy či ponižování je nepřípustné.
  • Diskutér nesmí propagovat nezákonné činnosti či jinak společnosti škodlivé aktivity.
  • Propagace komerčních aktivit a reklamy na výrobky není povolena.

denik