<- Zpět

Tímto soudným dnem, 15.3.1939, přestal ve světě existovat svobodný, nám drahý stát, Česko-slovenská republika.

Území Česko-slovenska bylo přejmenováno na území protektorátu Čech a Moravy. Tímto dnem ocitli jsme se zase všichni pod jednou mocí a jedním velením, jen s tím rozdílem, že v protektorátu udílí se rozkazy Říšského kancléře ústy zůstavšího presidenta, Dr. Háchy. Tímto pojmenováním změnil náš dřívější národ své jméno již podruhé. Jaké to bude do třetice?

Nyní, když jsme všichni tam, kam se snažili všichni Němci poctivě nám pomoct, totiž částí říše německé, vyvstává nám sama otázka, kdo přijde teď na řadu? Kdo, nebo která část zmizí z tak měnivé mapy Evropy. Kdo bude stát v cestě velkému rozvoji kultury a inteligence šířené pod záštitou hákové vlajky? Položí i tu budoucí oběť velké mocnosti na lopatky tak, jak položili nás? Doufejme, že nikoli, že naše veliká oběť, oběť celého českého národa a jeho lidu, byla dosti velkou cenou za udržení míru. Však na jak dlouho?

Již teď uplatňuje Německo neoficielně své požadavky na polské území obydlené Němci. Jak to dopadne, není to nové mračno na tak těžce vykoupeném a tak pochybném míru?

Doufejme, že nikoli a že Poláci si pevněji podepřou a zajistí své úmluvy, než jsme měli my. Vždyť ti, kteří opustí v posledním okamžiku, jsou zrádci dvojnásobní, aspoň u mne!

Vzpomínka na okupaci
Historický komentář
Fotogalerie kde dni 15.3.1939

Diskuse k “Dne 15. března 1939”
  1. denis napsal:

    A o co že tu jde? :o )

Vaše připomínky a diskuse
Kodex diskutujícího na Skautském deníku
  • Do diskuse smí přispět každý.
  • Diskutující nesmí propagovat rasovou, národnostní, náboženskou ani jinou nesnášenlivost či diskriminaci.
  • Vulgární jazyk, urážky, pomluvy či ponižování je nepřípustné.
  • Diskutér nesmí propagovat nezákonné činnosti či jinak společnosti škodlivé aktivity.
  • Propagace komerčních aktivit a reklamy na výrobky není povolena.

denik