<- Zpět

Psáno 16. srpna 1938
Táborák se nám vydařil nad všechno očekávání. Měli jsme krásný teplý den. Již od rána se k nám pomalu sjížděli cizí bratři a sestry. Nejvíce jich přijelo odpoledne. Celý náš oddíl dívčí se nacházel v klubovně, aby mohl být k dispozici cizím návštěvníkům.
Musely jsme se také postarat o nocleh a jídlo přijedším sestrám. O bratry se postarali chlapci. Ovšem snídani jsme jim musily podat společně. Měli jsme všechny velkou radost, když nám ráno řekli, že jim u nás výborně chutnalo.
I večerní program se nám podařil. Uvítací řeč pronesl zemský náčelní Dr. Štekl. Byl přítomen i bratr župní zpravodaj podpl. Jiříček. Za chvíli byl program v čilém proudu. Všechna čísla se návštěvníkům domácím i cizím velice líbila. Všichni byli odměněni potleskem. Návštěvu jsme měli velkou. Vybrali jsme na dobrovolném vstupném 280 Kč.
Po skončení veřejného táboráku měli jsme svůj vlastní, jen mezi sebou. Byl mezi námi také bratr zemský náčelní a bratr podplukovník. Tomu jsme zazpívali jeho písničku „Jenom ty mě můj koníčku, jenom ty mě pěkně nes“.
On nám na odplatu zatroubil na dlaních. Bylo to velice hezké, k nepoznání od trubky. Bratr zemský nás učil francouzsky. Tomu jsme se všichni smáli. Měli z nás radost oba, že se dovedem společně vesele bavit. Za nějaký čas byl dán povel k rozchodu a ukončen táborový oheň. Ty, které ráno měly připravit snídani, měly se připravit již na ½ 7 ráno.
Ráno se také konala slavnost odhalení základního kamene k Masarykově rozhledně. Skauti se zúčastnili jen jako informátoři nebo v hlídkách ukazujících směr k Červenému kameni, kde se slavnost konala. Odpoledne se konal jen průvod všech korporací a spolků.
Bratři a sestry zde hostující se průvodu zúčastnili. Kdežto my domácí jsme byli zabavení jako pořadatelé a stráž. Děvčata jsme stály stráž u památníku presidenta Osvoboditele. I v tomto druhém slavnostním dnu jsme měli pěkné počasí. Po odevzdání věnců u pomníku měli řeč obecní starosta, p. poslanec a br. podpl. Jiříček.
Když ten mluvil, bouřilo náměstí potleskem a voláním slávy republice. Mluvil opravdu nádherně. Kdybych nemusela stát u pomníku rovno jak svíčka, tak bych mu pleskala, až by mě dlaně bolely. Abych nezapomněla. Mluvil také dobrovolný člen stráže hranic. Ten také mluvil skvostně. Z jeho řeči jsme poznali, jak odhodlaní jsou naši hraničáři, jak každý by dal dobrovolně svůj život na oltář vlasti. V jejich štítu psáno jest „Buď žít ve svobodné vlasti, nebo čestně padnout“.
Ano, kdyby nám někdo chtěl sáhnout na to, co nám tito hrdinové dobyli, ukázali bysme, jak se umíme bránit. Všichni schopni udržet v rukou pušku nebo jinou zbraň by šli bránit rodnou zem, která je matkou jim, jejich otců i jejich dětí.
Svět zná národ český jako národ hrdinů, třeba že teď jen pohodlně si pokrčí rameny, když se zmíníš o kritické době, v níž žijeme. Jsme národ mírumilovný, ale umíme i bojovat. Cizí nechcem, ale své nedáme. Odpoví každý Čechoslovák. My žijeme památce Masarykově a ten žil v symbolu míru. Nás nikdo nevyprovokuje. Nás se svět nemusí bát, dokud nám neublíží!
Neumíme se mstít podlým způsobem za učiněná nám příkoří. Zato od našich sousedů se můžeme dožít hezkých překvapení. Ale my se nebojíme, třeba i u nás sýčkové straší. Máme naši armádu, jdoucí v šlépějích doby a s duchem času. Ta chápe naše postavení a podle toho je i vypravena. Nemusíme se tedy bát nevítaných návštěvníků.
Proto zdar ! naší armádě. Zdar spojencům!!!
Lída

Fotografie ke dni 16. 8. 1938
Historický komentář ke dni 16. 8 1938

Diskuse k “Dne 16. srpna 1938”
 1. Karel napsal:

  Dík za zveřejněné stránky deníku.Je to okno do minulosti , přestože dnes víme jak historie šla je třeba smeknout před slovy které do deníku vepsala.Nevím jakým tempem skauti uveřejní další stránky , přál bych si aby deník nijak neupravovali.Uveřejňování po dvou stránkách považuji trochu za trápení , protože jsem již nedočkavý na další pokračování.Za ideální bych považoval nechat deník vytisknout a nabídnout široké veřejnosti. Zdar ! Karel

 2. Karel napsal:

  Dnes jsem se těšil na nové stránky z deníku a našel jen ty staré.Nevadí , časem jistě se ty další objeví.Jsem přesvědčen že i dnešní skauti dovedou podobně dát myšlenku na papír.Při dni otevřených dveří , bylo to v dubnu 2010 jsem se zájmem prošel krásnou novou budovu a trochu se seznámil s tím co bylo vystaveno.Prolistoval jsem vystavené kroniky a protože bylo před Ivančenou zaujaly mě postřehy o této akci rok nebo dva předtím.Autor , jistě skaut se v kronice pozastavil nad skutečností že jeden z účastníků na Ivančeně měl na svém kroji odznak německé armády.Dále se již nijak nerozepisoval , ale mi bylo jasné že pochopil že něco takového je nepřípustné.
  Pár zažloutlých fotek připomínalo období před více než čtyřiceti lety kdy skauti byli potlačeni nástupem jiné ideologie.Bylo by jistě v pořádku aby dnes mládežnická hnutí neměla tyto potíže , ale několikrát jsem navštívil Pionýry v klubovně bývalé lékárny na Trapesu a je jasné že zase oni převzali štafetu těch kteří jsou jakoby nežádoucí a dokonce chodit pionýra v kroji je něco co prostě neexistuje a sami pionýři o tom ani nehovoří přes všechnu tu demokracii.
  V místech klubovny jsem byl několikrát , rád jsem zaznamenal že mohou přijít turisté nebo i tětesně postiženi tam měli hezkou akci.Koho jse nikdy neviděl byli skauti.Vyjímkou byli skauti ze Štramberka dá se říci už mladí lidé kteří mají klubovnu pod Palárnou.Ti tam byli a patří jim dík za pomoc nejen na sportovních hrách pro postižené.Zdůrazňuji umístění jejich klubovny proto , že ve Štramberku je další větev skautů kteří mají klubovnu na faře a ty jaem taky nikdy neviděl.Jen jejich nástěnku nedaleko koryta. Bude to asi tím že jsou velmi mladí a vedoucí nepovažují za nutné je jakkoli předvádět.Škoda. Zdar ! Karel

Vaše připomínky a diskuse
Kodex diskutujícího na Skautském deníku
 • Do diskuse smí přispět každý.
 • Diskutující nesmí propagovat rasovou, národnostní, náboženskou ani jinou nesnášenlivost či diskriminaci.
 • Vulgární jazyk, urážky, pomluvy či ponižování je nepřípustné.
 • Diskutér nesmí propagovat nezákonné činnosti či jinak společnosti škodlivé aktivity.
 • Propagace komerčních aktivit a reklamy na výrobky není povolena.

denik