<- Zpět

Dne 9. srpna se schůzka nekonala! I schůzka, která se měla konati dne 16.srpna, byla nedostatečně zastoupená. Budou se konati zase pravidelně po uplynutí prázdnin.

Lída

V sobotu 20.srpna a 21. srpna se koná v Příboře den brannosti. Jsou zastoupení také skauti. Dostali jsme na našem táboráku pozvání od příborských skautů k zúčastnění slavností. Nevím ještě, jak rozhodnou.

Nepůjdem-li, chce sestra Homolová udělat večerní vycházku druhé družiny. Byla by to první naše večerní vycházka. Již jednu jsme měli v programu, ale neuskutečnila se pro špatné počasí. Jenom abychom měli v obou případech hezké počasí. Těšilo by to jistě všechny, nás i příborské.

Lída
Fotografie ke dni 17. 8. 1938

Vaše připomínky a diskuse
Kodex diskutujícího na Skautském deníku
  • Do diskuse smí přispět každý.
  • Diskutující nesmí propagovat rasovou, národnostní, náboženskou ani jinou nesnášenlivost či diskriminaci.
  • Vulgární jazyk, urážky, pomluvy či ponižování je nepřípustné.
  • Diskutér nesmí propagovat nezákonné činnosti či jinak společnosti škodlivé aktivity.
  • Propagace komerčních aktivit a reklamy na výrobky není povolena.

denik