<- Zpět

Haló! „Vyhráváme!“
Dne toho a toho jsme potopili 4 vlajkové a 5 obchodních lodí, po hrdinném boji s nepřítelem…
Tak zní denně vykřičenými písmeny v každých novinách. Potopili říše, je to hrdinný boj a zbabělý nepřítel. Pustí-li žilou někdo ze Západu, jsou to barbaři napadající neutrální lodě a piráti čekající v záloze. Jaká ironie. Naši „hrdinní“ obránci vlasti nemají ani moc příležitostí k boji, podle jejich hlášení se nepřítel vyhýbá po spatření jejich strojů jak ve vzduchu, tak na moři. Proto nemáme žádných ztrát, nebo jen nepatrné, zatímco nepřítel utržil ztráty rozměrů gigantických. Kolik jsme jim potopili jenom lodí a kde jsou letadla a ostatní bojové části? Od počátku už na 400 velkých a obrněných a bitevních a k tomu ještě obchodní. „Věřím“ už jistě tak jako naši hrdinové, kteří válčí hubou a štěrkají pokladnicí v zázemí, že jenom my tu vojnu vyhrajem. Naše říše je velkou sběrnou starožitností, horší než žid, který tady někdy jezdil. Ten taky volal hadry-kosti-staré železo!!! To se nyní ozývá celou zemí, ale bez židů, ti nemají v naši nádherné zemi zdravý vzduch k životu. Tady se sbírá i to, co už žádný nemyslel, že je k potřebě. Děti do škol musí nosit od obědu kosti, dřív jsme je dávali psovi, teď snad budou z nich dělat vyživovací pilulky pro nás, nebo umělé hnojivo. Kdo ví? Jsme v zemi tisíce možností, ale také tisíce otázek, jak budem žít. Země 98 mil. lidí, nyní již dokonce přes 100 mil. Země, která už zabrala dvoje kolonie, aspoň co já o nich vím, 1. jsou naše a butovické. Teď se chystá na 3 tí, to jsou anglické. Zdali budou taky tak s jásotem přebírány jako ty naše? Je to tu velká komédie, ve které dělá kašpara ten největší i ten nejmenší, co je na ni zúčastněn. Každou neděli chodí jeden pán z inteligence naší říše s pokladnicí pěkně prosit, na oběť pro naši drahou zem, jim snad. Tak se schází pokaždé užitý peníz, získaný pod mnoha jmény, hlavně dobročinných orgánů, a výtěžek odchází do nenažrané huby válečné potvory. A žebrá se dál, a krev může téci dál, a dělat ze zdravých lidí zříceniny a na jejich ubohost jít a okrádat dál, u nich se neštítí žádné lži, peníze se potřebujou, a ty se musí dát dobrovolně. Pak se může křičet do celého světa, německá říše nezná, co je to nedát oběť pro svou vlast, vše co dává, musí dát dobrovolně. A dny jsou dál a zase můžeme vzít kterékoli noviny do rukou a čteme…

…Podařilo se nám zneškodnit velkou přesilu nepřítele, kterého naše jednotky učinily boje neschopného, a na malé výjimky zničily…

A život jde dál, přes hlavy těch, kteří na obou stranách vylili svou krev, pro choutku člověka, který chce ovládnout svět. Možná, že až sám pozná tíhu všech prokletí spadajících na jeho hlavu, pochopí i náš odpor k jeho vládě a jeho náhončím.
Satan Reno!

Fotografie ke dni 19.února 1940
Vzpomínky pana Hanzelky 19.února 1940

Vaše připomínky a diskuse
Kodex diskutujícího na Skautském deníku
  • Do diskuse smí přispět každý.
  • Diskutující nesmí propagovat rasovou, národnostní, náboženskou ani jinou nesnášenlivost či diskriminaci.
  • Vulgární jazyk, urážky, pomluvy či ponižování je nepřípustné.
  • Diskutér nesmí propagovat nezákonné činnosti či jinak společnosti škodlivé aktivity.
  • Propagace komerčních aktivit a reklamy na výrobky není povolena.

denik