<- Zpět

Proč!?

Proč pro nás slunko nerozsvitne,
proč prchá štěstí v dál?
Či snad my, děti vyděděných,
nesmíme doufat dál?

Budou snad mraky věčně krýti
oblohu nad námi?
Zdař sluníčko nám nerozsvítí
paprskem svobody!?

Musíme doufat, musíme věřit,
Žijeme ještě dál!
nepůjde přece vyhubit národ,
který tu věčně stál.

Puklo nám štěstí, klid zmizel v dáli,
ale my máme zoufat snad?
Ach nikdy né! Vždyť jsme tak mladí
a každý má národ svůj rád!

Vždyť máme děti, musíme žíti,
lásku jim dáme do srdcí!
nechť oni prapor míru zvednou,
do výše zářící!

Vysvitne slunce, budeme šťastni,
budeme míti svobodu!
A v srdcích všech, nám, našim dětem,
ať září láska k národu!

Satan Réno

Máj
Včeličky
Květů je plno, včeličky bzučí,
prchají z úlů, ke květům,
a nad nimi se v tanci vznáší,
jak tanečnice v baletu.

Jdou sáti víno, opojně voní,
za veselého bzukotu,
dětem svou prací, nesmírně pilnou,
dávají příklad k životu.

Dětičky milé, buďte jak včelky,
jež poletují nad květem.
Prací, svou pílí,
budete pány nad světem.

L.Satan Réno

Historický dodatek k 2. červnu 1941

Vaše připomínky a diskuse
Kodex diskutujícího na Skautském deníku
  • Do diskuse smí přispět každý.
  • Diskutující nesmí propagovat rasovou, národnostní, náboženskou ani jinou nesnášenlivost či diskriminaci.
  • Vulgární jazyk, urážky, pomluvy či ponižování je nepřípustné.
  • Diskutér nesmí propagovat nezákonné činnosti či jinak společnosti škodlivé aktivity.
  • Propagace komerčních aktivit a reklamy na výrobky není povolena.

denik