<- Zpět

Oddílovka!

Tato oddílová schůzka, druhá v tomto roce, se konala v bytě sestry vůdkyně. Byly jí přítomny sestry obou oddílů. Projednala se otázka peněžní (tj. příspěvky, dluh) a dány návrhy k projednání.

K ukončení schůzky jsme si šly na zahradu zahrát nějakou hru. Že bylo při ní veselo a plno smíchu není třeba podotýkat.

Na příští schůzku jsme dostaly každá za úkol napsati úvahu o jednom článku skautského zákona-desatera.

Já jsem dostala článek 1. Doufám, že se mi úvahu podaří napsat.

Lída

Fotografie ke dni 23. 3. 1938
Historický komentář ke dni 23. 3. 1938

Vaše připomínky a diskuse
Kodex diskutujícího na Skautském deníku
  • Do diskuse smí přispět každý.
  • Diskutující nesmí propagovat rasovou, národnostní, náboženskou ani jinou nesnášenlivost či diskriminaci.
  • Vulgární jazyk, urážky, pomluvy či ponižování je nepřípustné.
  • Diskutér nesmí propagovat nezákonné činnosti či jinak společnosti škodlivé aktivity.
  • Propagace komerčních aktivit a reklamy na výrobky není povolena.

denik