<- Zpět

Oddílovka, v pořadí 3.

Tato naše oddílová schůzka se konala za účasti sestry vůdkyně a v plném počtu sester.

Schůzku zahájila sestra vůdkyně malým proslovem a přáním zdaru další naší práci v skautingu. Její řeč vyslechly jsme stoje a s pozdravem nazdar!

Schůzky se zúčastnily obě skupiny, Kopretin i Vlaštovek. Z družiny Kopretin se dostavilo 6 sester, tedy plný počet. Z družiny Vlaštovek 6, tedy 2 scházely.

Projednaly se věci peněžní (tj. příspěvky, dluh), dány různé návrhy a k ukončení jsme si zazpívaly. Šlo nám to ale bídně, každá chtěla něco jiného. Ve volných návrzích dala sestra vůdkyně návrh na vycházku. Uskutečnila by se první neděli po svátku Matek. Cíl by byl Libhošťská hůrka. Návrh byl všemi schválen a hned každá si dělá plány, co si sebou vezme.

Skauti nám zapůjčí kotlík, abychom si mohly uvařit čaj. Sestry, které si přinesou vajíčka nebo buřty, si je mohou na ohni usmažit a opéct.

Vyšlo by se o 8 hodině ráno a k večeru by byl návrat. Doufejme, že se vycházka vydaří a že budeme mět pěkné slunné počasí. Po přijatém návrhu nám sestra hrála na kytaru.

Schůzka se skončila o 7 hodinách provoláním zdar!

Lída

Zapsáno dne 1. máje 1938

Fotografie ke dni 27. 4. 1938
Historický komentář ke dni 27. 4. 1938

Vaše připomínky a diskuse
Kodex diskutujícího na Skautském deníku
  • Do diskuse smí přispět každý.
  • Diskutující nesmí propagovat rasovou, národnostní, náboženskou ani jinou nesnášenlivost či diskriminaci.
  • Vulgární jazyk, urážky, pomluvy či ponižování je nepřípustné.
  • Diskutér nesmí propagovat nezákonné činnosti či jinak společnosti škodlivé aktivity.
  • Propagace komerčních aktivit a reklamy na výrobky není povolena.

denik