<- Zpět

Měli jsme smutný 28. říjen. Již jsme nesměli oslavit naše osvobození z Rakouského panství, jsme pod říší jinou, německou však také. Ta je nyní pánem i dřívějšího Rakouska. Nikdo se nenadál, že to výročí, ze kterého jsme měli všichni radost, pro nás tak smutně dopadne!

Tatíček Masaryk, zahalený v černé plachtě, stál na náměstí jako jindy. Ale jaký rozdíl od jiných dob. Naproti, v Katolickém domě, i vzadu v Sokolovně, bylo slyšet zpěv vojáků, ale né našich, vojáků 3tí Říše.

Nebyli jsme více svobodní občané republiky Československé, byli jsme lidé bez domova, lidé v zabraném území německým vojskem. Okolo chodily stráže, aby nedošlo k provokacím. Žáden si jich ale ani nevšiml, neboť ti lidé oblečení v uniformu německého vojáka, nikdy nepochopí náš odpor k Německé říši a naši bolest nad tím, že nám rozbili naše hranice. My jsme je k nám nevolali, přišli na volání jiných, těch, kteří prý se měli v našem státě zle. Nechť jim tedy ukáží lepší život, větší svobodu a vše nač si jen vzpomenou.

My nechceme po nich nic a nic od nich ani neočekáváme! Nám stačilo to, co jsme měli, na cizí jsme si chutě nedělali, že se vám teď povede líp.

Ze vzpomínek pana Lubomíra Hanzelky
Fotogalerie ke dni 29.10.1938

Vaše připomínky a diskuse
Kodex diskutujícího na Skautském deníku
  • Do diskuse smí přispět každý.
  • Diskutující nesmí propagovat rasovou, národnostní, náboženskou ani jinou nesnášenlivost či diskriminaci.
  • Vulgární jazyk, urážky, pomluvy či ponižování je nepřípustné.
  • Diskutér nesmí propagovat nezákonné činnosti či jinak společnosti škodlivé aktivity.
  • Propagace komerčních aktivit a reklamy na výrobky není povolena.

denik