<- Zpět

Úvaha

1.) Skautka je pravdomluvná

V minulé schůzce jsem dostala za úkol napsati úvahu o tomto prvém článku našeho skautského zákona. Doufám, že se ho zhostím dobře. K tomu mě buď pomocníkem heslo „Pravda vítězí!“

Proč právě „Pravda vítězí“? Je to tak symbolické heslo pro ty, kteří jsme slibem potvrdili a přijali za své zákony skautské. Budem je plnit všichni ať děvčata-sestry, nebo chlapci-bratři.

S pravdou se sice tíže zápasí se životem, než s přetvářkou a lží, ale oč jistější je pocit sebedůvěry, když můžeme se přímo, s klidným svědomím podívati každému do očí a říci: “Nikdy jsem nelhal, snažil jsem se vždy mluvit pravdu“. Takový člověk se nemusí života bát, řekne pravdu vždy, a přijme ji také, ať je jakákoli a sebevíce nepříjemná.

Buďme proto opatrní ve volbě svých přátel a hleďme, ať o nich může každý říct, že jsou to přímí a poctiví lidé, na které je možno vždy se spolehnout a s důvěrou obrátit.

V životě teprve člověk pravdu pozná. Každý dovede odpustit tomu, kdo mu tělesně ublížil, ale tomu, kdo vám jednou selže nebo vás oklame, stěží pocítíte onu důvěru, jakou jste v něj měli, byť jeho pohnutky byly jakékoli. Proto i my se musíme vždy říditi pravdou, aby z nás byly pravé skautky a hrdá mládež naší malé vlasti.

K tomu buď nám všem příkladem tatíček T.G. Masaryk, jehož heslo jest „Pravda vítězí!“

30.3.1938

Lída

Schůzka dne 20. dubna se nekonala, poněvadž sestry se nemohly dostavit v dostatečném počtu. Odložená také byla pro nedostatek času sestry vůdkyně.

Příští schůzka se koná 27. dubna, jest schůzka oddílová.

Fotografie ke dni 30. 3. 1938
Historický komentář ke dni 30. 3. 1938

Vaše připomínky a diskuse
Kodex diskutujícího na Skautském deníku
  • Do diskuse smí přispět každý.
  • Diskutující nesmí propagovat rasovou, národnostní, náboženskou ani jinou nesnášenlivost či diskriminaci.
  • Vulgární jazyk, urážky, pomluvy či ponižování je nepřípustné.
  • Diskutér nesmí propagovat nezákonné činnosti či jinak společnosti škodlivé aktivity.
  • Propagace komerčních aktivit a reklamy na výrobky není povolena.

denik