<- Zpět

Schůzka,
Byla zahájena sestrou Eliškou, přáním mnoho zdaru naší práci. Pak byla projednána otázka peněžní (tj. příspěvky, dluh) a dány různé návrhy. Schůzky jsme se zúčastnily všechny, ovšem kromě sestry Věry. Ta nemá teď čas mezi nás chodit, má hodně učení.

V této schůzce nám sestra vůdkyně četla první pomoc při leteckém náletu a vysvětlila nám důležitý úkol protiletecké civilní obrany.

Každý člověk nyní v té pohnuté době, kdy všechny národy jen zbrojí, zbrojí a zase jen zbrojí, musí pamatovat na svoji ochranu. Budoucí válka se nebude vést jen na frontách, ale hlavně v zázemí. Vždyť tam je pramen výživy vojska, jak potravinami, tak bojovými látkami a zbraněmi. O ty v zákopech se musí postarat stát, ale kdo se bude starat o nás? Jen my, sami! Proto již nyní, v době míru, musíme si připravit důkladnou obranu jak vojska, tak i civilního obyvatelstva.

Jsou pořádány kursy, samarytánský, motorysace, akce 1000 pilotů, střelecké, a učí se zacházet s plynovými maskami, které budeme v příští válce nejvíce potřebovat.

Choďme do těch kursů, nemusí to být všechny, ale jen ten, který můžeme zastat, a myslíme, že nám bude v budoucnu prospěšný.

Ať vidí ti všichni naši přítelíčkové, že náš národ není národ zbabělců, ale lid odvážný a připravený na vše. Hotov zkřížiti zbraně s kýmkoli.

Jsme děti hrdého národa, jak jej znají dějiny minulých století, a proto nesmíme potřísnit jeho čistý štít. Mládež česká to ví, proto se učí, aby v budoucnu nebyla překvapena, ale hotova první nastoupit do řad obránců vlasti.

Proto i nám sestra objednala příručky o c.p.o., abychom se ji dobře naučily a staly se činnými členy civilní protiletecké obrany.

Po tomto výkladu byla schůzka skončena, příští se koná dne 11. května.

Fotografie ke dni 4. 5. 1938
Historický komentář ke dni 4. 5. 1938

Vaše připomínky a diskuse
Kodex diskutujícího na Skautském deníku
  • Do diskuse smí přispět každý.
  • Diskutující nesmí propagovat rasovou, národnostní, náboženskou ani jinou nesnášenlivost či diskriminaci.
  • Vulgární jazyk, urážky, pomluvy či ponižování je nepřípustné.
  • Diskutér nesmí propagovat nezákonné činnosti či jinak společnosti škodlivé aktivity.
  • Propagace komerčních aktivit a reklamy na výrobky není povolena.

denik