<- Zpět

V textu Lída zmiňuje setkání s „českým financem“. Má na mysli příslušníka československé finanční stráže. Ta byla definována jako ozbrojený a stejnokrojem opatřený sbor, jehož kázeň je přizpůsobena kázni vojenské a jenž je určen k tomu, aby střežil celní hranici, vykonával celní dozor na přechod osob a přestup zboží na celní hranici a hraničních vodách, aby zabraňoval přestupkům a objevoval je i konal pomocné služby u celních úřadů.

„Ještěrkami“ má zřejmě Lída namysli příslušníky německých ozbrojených sborů a to kvůli barvě jejich uniforem.

Dne 18. června 1939
Ze vzpomínek Lubomíra Hanzelky
Historický komentář
Fotogalerie ke dni 18. června 1939

Vaše připomínky a diskuse
Kodex diskutujícího na Skautském deníku
  • Do diskuse smí přispět každý.
  • Diskutující nesmí propagovat rasovou, národnostní, náboženskou ani jinou nesnášenlivost či diskriminaci.
  • Vulgární jazyk, urážky, pomluvy či ponižování je nepřípustné.
  • Diskutér nesmí propagovat nezákonné činnosti či jinak společnosti škodlivé aktivity.
  • Propagace komerčních aktivit a reklamy na výrobky není povolena.

denik