<- Zpět

15. březen 1939

V březnu roku 1939 došlo k definitivnímu zničení pomnichovského Česko – Slovenska. Soužití s nacistickým sousedem bylo velmi obtížné. Hitler se svou zarputilou nenávistí vůči Československu nehodlal dále tolerovat existenci našeho státu. Mnichovská dohoda se stala cárem papíru. Německo stupňovalo požadavky na pražskou vládu s cílem vyvolat záminku k zákroku a přičlenit české země k Říši. Snahy pražské vlády vycházet Hitlerovi vstříc tak byly odsouzeny k neúspěchu. Záminkou k zákroku se stalo problematické soužití Čechů a Slováků. Vstříc Hitlerovým snahám vyšla slovenská separatistická Slovenská ľudová strana, která vstoupila do jednání s Hitlerem. 13. března 1939 byl Josef Tiso na návštěvě Berlína Hitlerem vyzván – pod pohrůžkou vojenského zásahu ze strany Maďarska – k vyhlášení samostatnosti. Následující den slovenský sněm odhlasoval vznik Slovenské republiky, která byla po většinu druhé světové války vazalem nacistického Německa.

14. března odjel do Berlína prezident Emil Hácha, jehož Hitler obeznámil s německým plánem vojensky obsadit české země. Hácha, postavený před hotovou věc, měl pouze rozhodnout, zda postupu německé armády bude bránit československá armáda. V ranních hodinách 15. března 1939 po dlouhém a vysilujícím rozhovoru plného výhrůžek zničený Hácha – na základě konzultací s ministerským předsedou Beranem a pražskou vládou – podepsal dokument, v němž „odevzdal osud českého národa do Hitlerových rukou“.

První jednotky německé armády vstoupily na české území ještě před tím, než Hácha prohlášení podepsal. 14. března Němci zahájili okupaci průmyslového Ostravska, v Místku – na jediném místě v bývalém Československu – došlo v Čajánkových kasárnách ke střetnutí příslušníků 8. pěšího pluku “Slezského” s německými jednotkami. Během hodinového boje Čeští nezkušení branci zabili 18 Němců. Poté čeští vojáci na rozkaz kapitulovali.

Ráno, 15. března 1939, vstoupila okupační vojska na území státu. Ve večerních hodinách přijel Hitler se svým doprovodem na Pražský hrad. Teprve zde nacisté jednali o výsledné podobě státoprávního uspořádání okupovaného území. Je příznačné, že se Hitler dostal na Pražský hrad dříve než samotný Hácha, jehož návrat Němci cíleně zdržovali. Dne 16. března 1939 byl oficiálně zveřejněn Výnos vůdce a říšského kancléře o vytvoření Protektorátu Čechy a Morava. České země se staly součástí Velkoněmecké říše.

Německá agrese přinesla změnu v uspořádání mezinárodních vztahů. Pod tlakem veřejného mínění začal britský premiér Chamberlain hledat spojence proti Německu. V případě německého útoku proti Polsku Británie a Francie slíbily vojenskou pomoc. Tento krok pobídl Hitlera k urychlení svých záměrů. Německá propaganda začala stupňovat agresivní výhrůžky a požadavky vůči Polsku. V dubnu nacisté urychlili přípravy k útoku proti Polsku, 28. dubna vypověděli německou – polskou smlouvu o neutralitě. Plán „Bílý“ (útok na Polsko) začal 1. září 1939. Začala II. světová válka.

Chcete se dozvědět více o této pohnuté době?

Navštivte www.moderni-dejiny.cz a prostudujte si materiály k tématu:

PREZENTACE

Likvidace Česko-Slovenska a vyhlášení Protektorátu Čechy a Morava

Okupační správa, autonomní správa a každodenní život v Protektorátu

Ostrava v období Protektorátu

PRAMENY:

Zápisnica z rokovania Jozefa Tisa s Adolfom Hitlerom (13.3.1939)

Výnos o zřízení Protektorátu Čechy a Morava (16. 3. 1939)

Svědectví Jindřicha Káni o obraně Čajánkových kasáren v Místku 14. března 1939

Dne 15.3.1939
Vzpomínka na okupaci
Fotogalerie kde dni 15.3.1939

Vaše připomínky a diskuse
Kodex diskutujícího na Skautském deníku
  • Do diskuse smí přispět každý.
  • Diskutující nesmí propagovat rasovou, národnostní, náboženskou ani jinou nesnášenlivost či diskriminaci.
  • Vulgární jazyk, urážky, pomluvy či ponižování je nepřípustné.
  • Diskutér nesmí propagovat nezákonné činnosti či jinak společnosti škodlivé aktivity.
  • Propagace komerčních aktivit a reklamy na výrobky není povolena.

denik