<- Zpět

Válečná ekonomika, životní úroveň

Od počátku okupace nacisté intenzivně usilovali o začlenění české ekonomiky do říšské. Ekonomický potenciál českých zemí a pracovní síla obyvatel měly být využity maximálně a sloužit výhradně německým účelům. Strojírenské podniky byly nuceny zvyšovat zbrojní produkci na úkor spotřebního průmyslu. Tyto změny se rychle odrazily na klesající životní úrovni obyvatel.

Od prvních dnů okupace došlo k přechodu na válečnou výrobu zavedením systému tzv. „řízeného válečného velkoprostorového hospodářství.“ Vše bylo podřízeno zájmům Německa a války. Důležité zbrojní a bankovní podniky přešly pod německou kontrolu, došlo k zavedení nevýhodného směnného kurzu, výzbroj československé armády byla konfiskována atd. České obyvatelstvo mělo být podle nacistických plánů během války využito k maximálnímu pracovnímu nasazení a po vítězné válce zlikvidováno.

Také zemědělskou výrobu si Němci podřídili. Německé úřady nařizovaly jaké plodiny pěstovat, zemědělci byli povinni odvádět většinu své výroby. Jakýkoliv volný prodej byl tvrdě postihován.

Po vypuknutí války nařídil říšský protektor zavedení odběrních lístků na potraviny. Lístky vydávané okresními a obecnímu úřady rozdělovaly dospělé obyvatelstvo do tří kategorií: obyčejné spotřebitele, těžce pracující a velmi těžce pracující.

Běžný spotřebitel mohl týdně – na základě měsíc staré objednávky – spotřebovat (koupit v obchodě) 2900 g chleba, 0,5 kg masa či masných výrobků, 210 g jedlých tuků a ¼ l mléka denně. Těžce pracující a velmi těžce pracující směli koupit dávky o 50-100 % větší. Lístky se nevztahovaly jen na potraviny, ale také na nákup obuvi a ošacení. Lístkový systém se v průběhu války proměňoval. Od 1.1.1940 byl na území protektorátu zakázán prodej kávy, kakaa a čokolády.

V průběhu válečného běsnění, jež ruinovalo ekonomiku, se rozšířilo používání náhražek nejrůznějších druhů. Místo másla byl používán margarín, místo džemu marmeláda z řepy, cikorka místo kávy. Nedostatek pohonných hmot se projevil v omezování automobilové dopravy, namísto benzínu jezdily automobily na dřevoplyn.

V důsledku strádání a nedostatku základního zboží se lidé snažili obstarat potraviny na černém trhu, avšak za několikanásobně vyšší ceny a pod hrozbou tvrdých trestů.

Strádání v českých zemích za války – 1939-1945:

Text českého novináře Bedřicha Golombka o sociálních podmínkách života v protektorátu.

vložit obrázek:

Dne 1. ledna 1940
Fotogalerie k dni 1.1.1940
Ze vzpomínek pana Lubomíra Hanzelky

Vaše připomínky a diskuse
Kodex diskutujícího na Skautském deníku
  • Do diskuse smí přispět každý.
  • Diskutující nesmí propagovat rasovou, národnostní, náboženskou ani jinou nesnášenlivost či diskriminaci.
  • Vulgární jazyk, urážky, pomluvy či ponižování je nepřípustné.
  • Diskutér nesmí propagovat nezákonné činnosti či jinak společnosti škodlivé aktivity.
  • Propagace komerčních aktivit a reklamy na výrobky není povolena.

denik