<- Zpět

Povšimněme si dvou závěrečných odstavců v zápisu ze 16. srpna. Lída zde popisuje ve společnosti všeobecně rozšířený postoj k hrozícímu nebezpečí války. Československá veřejnost si v letních měsících roku 1938 silně uvědomovala vážnost situace. Z textu cítíme silný patriotismus k rodné zemi a odhodlání bojovat se zbraní v ruce proti zlu. Lída nám dále ukazuje sílu odkazu prezidenta Masaryka, jehož humanistické myšlenky byly ve společnosti první republiky hluboce zakořeněny. Víra v bojeschopnou armádu, zahraniční spojence, spravedlivý a čestný výsledek sporu je nezpochybnitelná. Mnichovská dohoda však všechna tato očekávání definitivně pohřbila, hrdinné odhodlání pak přeměnila v pocit absolutního ponížení a zrady.

O dění v nejvyšších sférách evropské politiky neměli obyčejní lidé tušení. V letních měsících roku 1938 byla československá vláda od svého francouzského spojence několikrát nabádána k ústupkům vůči Hitlerovi s cílem vyhnout se za každou cenu ozbrojenému konfliktu. Francie pod silným vlivem Velké Británie dala jasně najevo, že v případě války Československo nepodpoří. Ve snaze dotlačit vyčkávající Prahu k jednání se sudetoněmeckou stranou přicestoval 3. srpna do Československa na nátlak Velké Británie Lord Walter Runciman, který měl mezi znesvářenými stranami prostředkovat a najít řešení sporu. Muž o jehož nezávislosti můžeme pochybovat, odmítl vládní návrhy na autonomní postavení sudet, soužití Čechů s Němci označil za nemožné.

Československý tisk – hlavní zdroj informací veřejnosti – ve své době neinformoval zcela pravdivě, protože mezinárodní situaci vykresloval v růžových barvách a obyvatelstvo tak nebylo na šok z Mnichova připraveno.

Hitler, který pověřil vůdce sudetoněmecké strany K. Henleina odmítat jakoukoli dohodu, vyčkával na příhodný okamžik k vyhrocení konfliktu. Již 30. května vydal směrnici k tzv. „Zelenému plánu“ která začínala slovy: „Je mým nezměnitelným rozhodnutím zničit Československo vojenskou akcí v blízké budoucnosti…“

Dne 16. srpna 1938
Fotografie ke dni 16. 8. 1938

Vaše připomínky a diskuse
Kodex diskutujícího na Skautském deníku
  • Do diskuse smí přispět každý.
  • Diskutující nesmí propagovat rasovou, národnostní, náboženskou ani jinou nesnášenlivost či diskriminaci.
  • Vulgární jazyk, urážky, pomluvy či ponižování je nepřípustné.
  • Diskutér nesmí propagovat nezákonné činnosti či jinak společnosti škodlivé aktivity.
  • Propagace komerčních aktivit a reklamy na výrobky není povolena.

denik