<- Zpět

Skautské hnutí založil v Anglii v roce 1907 generál Robert Baden Powell, který v létě onoho roku tábořil se skupinkou chlapců na ostrově Brownsea. Základy skautské výchovy spočívající v práci a utváření vlastností zálesáků, doplněné vhodně volenými hrami, sepsal v knize Scouting for Boys (Skauting pro chlapce).

Do českých zemí přinesl skauting profesor Antonín Benjamín Svojsík, který se s myšlenkami skautské výchovy seznámil osobně v roce 1911 a shrnul je ve své knize Základy junáctví.

Dívčí skauting začala v Čechách formovat o pár let později, na podzim roku 1914, PhDr. Anna Berkovcová.

Zakladatelem skautingu v Kopřivnici byl v roce 1921 pan Josef Vojčík. Brzy po něm převzal vedení spoluzakladatel Rudolf Zanáška, v jehož domě, který stál naproti dnešnímu hostinci „Pod Kaštany“, byla první skautská klubovna v Kopřivnici.

Světový skauting

Zápis v deníku dne 23. března 1938
Fotografie ke dni 23. 3. 1938

Vaše připomínky a diskuse
Kodex diskutujícího na Skautském deníku
  • Do diskuse smí přispět každý.
  • Diskutující nesmí propagovat rasovou, národnostní, náboženskou ani jinou nesnášenlivost či diskriminaci.
  • Vulgární jazyk, urážky, pomluvy či ponižování je nepřípustné.
  • Diskutér nesmí propagovat nezákonné činnosti či jinak společnosti škodlivé aktivity.
  • Propagace komerčních aktivit a reklamy na výrobky není povolena.

denik