<- Zpět

S kopřivnickými skauty jsem se poprvé setkal v roce 1929 (nebo 1928?), kdy na sokolském veřejném cvičení, které se před postavením sokolovny konalo ještě na zahradě Heisikova hostince, a to v hořejším rohu u cesty ke hřbitovu pod stromy, které tam dosud stojí, postavili kopřivničtí skauti pro nás kluky velice lákavou ukázku svého tábora. Byl tam jediný stan Ačko, ohniště, lavička, stůl na dvou kůlech u kterého seděli krojovaní skauti…

Zakladatelem skautingu v Kopřivnici byl v roce 1921 p. Josef Vojčík a brzy po něm převzal vedení spoluzakladatel bratr Rudolf Zanáška. Bratr Zanáška se narodil roku 1907 a bydlel přesně naproti hostince „Pod Kaštany“ v dnes již neexistujícím domě, ve kterém byla původně prvá záložna a obecní úřad v Kopřivnici. V domě byla i přímo z cesty přístupná světnička, kde zřídil asi roku 1930 prvou skautskou klubovnu. Tato byla asi v roce 1935 pronajata k bydlení. Klubovnu pak přestěhoval do hospodářské budovy, kterou jsme si museli pro náš účel patřičně upravit.

Bratr Zanáška vedl skauty až do své smrti a to morálně i během okupace. Znal perfektně německy a esperanto, což při své činnosti rovněž uplatňoval. Dne 7.3.1934 založil i klub oldskautů. Bratr Zanáška zemřel po úraze v továrně v roce 1954.

Jeho nejbližším spolupracovníkem byl bratr Slava (Jaroslav) Baier, později k nim přibyl velmi aktivní bratr František Buzek a bratr Romovič ze Sýkorce. Bratr Buzek vedl ve třicátých letech dva chlapecké oddíly.

Ze vzpomínek p. Radoslava Hanzelky

Fotografie ke dni 27. 4. 1938
Zápis v deníku dne 27. 4. 1938

Vaše připomínky a diskuse
Kodex diskutujícího na Skautském deníku
  • Do diskuse smí přispět každý.
  • Diskutující nesmí propagovat rasovou, národnostní, náboženskou ani jinou nesnášenlivost či diskriminaci.
  • Vulgární jazyk, urážky, pomluvy či ponižování je nepřípustné.
  • Diskutér nesmí propagovat nezákonné činnosti či jinak společnosti škodlivé aktivity.
  • Propagace komerčních aktivit a reklamy na výrobky není povolena.

denik