<- Zpět

Historický nástin situace v Československu na jaře 1938

Dramatický vývoj v Československu a Evropě v první polovině roku 1938 zasáhl i Kopřivnici a její okolí. Od počátku roku 1938 Hitler naplňoval své plány, které představil v listopadu předchozího roku. Prvním cílem expanze nacistů se mělo stát Rakousko, Československo následovalo.

Československo – poslední ostrov demokracie ve střední Evropě, obklopené totalitními režimy – stálo na pokraji vážné krize. Soužití s tzv. sudetskými Němci tvořícími 23,5 % obyvatel země se zdálo dál nemožné. Velká část československých Němců podporovala Sudetoněmeckou stranu (SdP), která jednala podle instrukcí nacistů z Berlína. Cílem strany bylo vyostřit konflikt s vládou na maximum, bojkotovat jakékoli návrhy dohod, rozložit republiku zevnitř a vytvořit tak podmínky pro zásah z Německa.

Lživá německá propaganda – obviňující Československo z nejhorších zločinů na sudetských Němcích – slavila u evropských politiků úspěch. Vnitropolitický spor Československa se stal mezinárodním problémem. Velká Británie ve snaze zabránit všemi prostředky válce, dala Hitlerovi jasně najevo, že ve střední Evropě nemá žádné zájmy. Francie – spojenec, ke kterému Praha upírala velké naděje – Československo odepisovala. Obě země postupně stupňovaly tlak, aby donutily Prahu k ústupkům ve prospěch Hitlera.

V březnu 1938 Hitler splnil první bod svého plánu. Po nátlaku, vydírání a vyhrožováním válkou obsadila německá armáda Rakousko. Změnu na mapě Evropy výrazně pocítilo Československo, jehož hranice s Německem se prodloužily o jednu třetinu. Nížinaté pohraničí na jihu Moravy, kde teprve začala výstavba obranného opevnění, vytvořilo předpoklad pro snadnou okupaci Československa.

Hrozba možného válečného konfliktu byla všudypřítomná. Obyčejní lidé v Československu však cítili silný pocit národní hrdosti a sounáležitosti se státem, k jehož vzniku před dvaceti lety rozhodující mírou přispěl Tomáš Garrigue Masaryk a legionáři. Jakékoli ústupky vydírání a nátlaku se zdály být nemožné.

V obavách z válečného konfliktu se v českých obcích konala řada kurzů připravujících civilní obyvatelstvo na válku a obranu vlasti. V novinách a časopisech vycházely články o tom, jak se bránit v případě leteckého náletu (kurzy civilní protiletecké obrany – CPO), jak zbudovat improvizovaný protiletecký kryt, jaké jsou účinky zbraní, či jak se chránit v případě útoku bojovými plyny. Čtenáři novin byli instruováni o tom, jak je organizovaná armáda, jaké jsou technické parametry jednotlivých zbraní, jak se zachovat v případě mobilizace, jak rozpoznat spojenecká letadla atd. Dokonalá připravenost na válku se zdála být jediným východiskem. Dnes je těžko pochopitelné, že podobné instrukce obsahovaly i časopisy pro děti a mládež.

Dobovou atmosféru a odhodlání čelit zlu vystihuje několik následujících řádků z časopisu Obrana obyvatelstva mládeži z června 1937:

„Víme všichni dobře, že se musíme bránit proti každému útoku. Bráním se, chce-li mně někdo ublížit nebo chce-li si vzít násilím, co je moje, co je tatínkovo, maminčino nebo bratříčkovo. Tu se nesmím bát. Postavím se proti každému a budu odvážně bránit, co je naše. Nám všem náleží také naše republika, a to celá tak jak ji vidíme na mapě, se všemi městy, horami, řekami, lesy, železnicemi a továrnami. Je naše to krásné Československo. Ale musili bychom je také bránit, kdyby si někdo jiný chtěl z něho vzít anebo nás připravit o naši svobodu a samostatnost, kterou nám za světové války vybojovali naši legionáři.
Pak by byla zase válka. Víte dobře, že by se v takovém případě naše armáda ihned postavila čelem proti nepříteli a bránila by odvážně náš stát. Nepřítel to také dobře ví. Přemýšlí a řekne si: „Ti Čechoslováci jsou dobří a udatní vojáci. Již před čtyřmi sty lety za vedení Jana Žižky z Trocnova nahnali strachu celé Evropě. Za světové války se jejich legie dovedly samy probít celým ohromným Ruskem. A teď, když budou bránit svou zemi, budou jistě ještě statečnější. Nebude to s nimi lehká práce. Zkusíme to jinak.“

Autor:
Jiří Sovadina
www.moderni-dejiny.cz

Chcete se dozvědět více o této pohnuté době?
Navštivte www.moderni-dejiny.cz !!!

Další zajímavé články na Moderních dějinách

Zápis v deníku dne 4. 5. 1938
Fotografie ke dni 4. 5. 1938

Vaše připomínky a diskuse
Kodex diskutujícího na Skautském deníku
  • Do diskuse smí přispět každý.
  • Diskutující nesmí propagovat rasovou, národnostní, náboženskou ani jinou nesnášenlivost či diskriminaci.
  • Vulgární jazyk, urážky, pomluvy či ponižování je nepřípustné.
  • Diskutér nesmí propagovat nezákonné činnosti či jinak společnosti škodlivé aktivity.
  • Propagace komerčních aktivit a reklamy na výrobky není povolena.

denik