<- Zpět

Život v táboře, většinou na Bečvě, jsme trávili výstavbou a zdokonalováním zařízení, koupáním, různými hrami v přírodě, jako bylo maskování a plížení, střelbou z luků vlastní výroby, procházkami i usilovnými pochody, hody, zpěvu u ohně a podobně. Nebylo karimatek a spalo se na větvičkách.

Byl to nádherný, mravně a výchovně nezávadný způsob přípravy na život. Mnohem hodnotnější než když dnešní děti přijdou do postavěných stanů s podsadami a nepromokavými podlážkami. Jídlo jim navaří kuchařky a vedoucí jim dělají lidé často nekvalitní, mravně nevyrovnaní. Děti se nudí a táborem se od ráno do večera nese hlas všech možných přehrávačů a volání mobilů.

Ze vzpomínek p. Radoslava Hanzelky

Zápisy z července
Fotogafie z července

Vaše připomínky a diskuse
Kodex diskutujícího na Skautském deníku
  • Do diskuse smí přispět každý.
  • Diskutující nesmí propagovat rasovou, národnostní, náboženskou ani jinou nesnášenlivost či diskriminaci.
  • Vulgární jazyk, urážky, pomluvy či ponižování je nepřípustné.
  • Diskutér nesmí propagovat nezákonné činnosti či jinak společnosti škodlivé aktivity.
  • Propagace komerčních aktivit a reklamy na výrobky není povolena.

denik