<- Zpět

Před dvěma měsíci byl v Protektorátu zrušen skauting. I tento zbabělý čin namířený hlavně proti mládeži českého národa vyšel jako mnohé jiné z Říše. Česká mládež nemusí si hrát, ona nepotřebuje společnou výchovu, jaké se jí dostalo ve skautské jednotě, která učila děti milovat a ctít všechno a vše, co je krásné. My dávali našim dětem knihu a tužku, učili je lásce a spolupráci, dělali z nich malé, ale samostatné lidi. To ale není správná výchova podle tvůrce nové Evropy, Hitlera. Našim dětem sprostě ukradli to, na čem s chutí a trpělivostí pomáhali svým starším druhům pracovat a dali to výkvětu německé mládeže, Hitlerjugend. Ty dává představitel německého národa za vzor, ti budou užívat výsledků práce junáky vykonané. Horda uřvaných, noži vyzbrojených kluků, všude řvoucí o svém velikém vůdci. Co z těch lidiček, vedených výchovou řinčících nožů, bajonetů a revolverů, bude? Vychovávaní k vraždění, k nenávisti k nám, zatím co naše české děcko v jejich letech nedostane nože vůbec do rukou. Takto chce vůdce řídit Evropu? To bude její nový řád? Horda vychovaných zabijáků, ověnčená vavřínem a vyzdvižena do nebe hrdinnými skutky. Nevadí, že na jejich rukou lpí prokletí těch, které ožebračili o jejich práci, které dali svoji mladou lásku a první touhu tvořit.
Již nebude se na skautských tábořištích veselit česká mládež, nebude se na stožáru třepotat naše vlajka. Vše nahradí řev cizáků, neznajících rozdílu mezí mé a jeho. Jim patří všechno, naše klubovny, hřiště, čluny a všechno našetřené za léta trvání Svazu. Dobře že je už bratr Svojsík mrtev, myslím, že by zemřel nyní, jak by uviděl, že jeho těžká a namáhavá práce byla naráz rozbita a znesvěcena. Byl nám všem rádcem, otcem, který se snažil svou mládež vyzbrojit co nejlepší, ne však flintou, ale rozumem a citem. Myslím, že by tím utrpěl nejtěžší ránu, sazenou rukou gladiolou ozdobeného lotra, přímo do srdce. Říká se, že právě ti největší lumpové umějí nejlíp uhádnout nejcitlivější a nechráněné místo, které má na světě každý. Osud toho ušetřil bratra A.B. Svojsíka, ale je nás tady ještě tisíce, kterým tato nová lotrovina vyvolala na rty kletbu a do srdce touho po vzkříšení. On si myslí, že takhle ubije v nás náš cit, otupí lásku k vlasti, když nás bude srážet zákeřnými útoky? Ba ne, naši předkové to vydrželi 300 let, kladli své hlavy k špalkům a dávali na pospas šibenicím, ale nezapomněli a dovedli svůj národ odkázat dětem a znovu nám všem. Budou nám příkladem, v utrpení i víře v znovuvzkříšení národa. Půjdem se skautským heslem dál! Jsme připraveni!
Satan Reno

Fotogalerie
Zajímavé dokazy k listopadu 1940

Diskuse k “Listopad 1940”
  1. admin napsal:

    V roce 1938 došlo pod tlakem nepříznivé politické situace a ve snaze čelit nacistickému ohrožení republiky k zániku Svazu junáků-skautů a ke sloučení všech skautských organizací v Československé republice do spolku Junák, v jehož čele stanul bývalý legionář pplk. Vlček. Po začátku nacistické okupace však organizace postavená na takových myšlenkových základech neměla dlouhou nhaději na přežití. V roce 1940, ve výroční den 28. října, byl Junák dekretem státního tajmníka Protektorátu K. H. Franka zlikvidován, a to jako vůbec první česká občanská organizace. Navzdory tomu však hnutí pokračovalo v činnosti dále – částečně v ilegalitě a částečně v exilu. Zapojení Junáka do protinacistického odboje potvrdil roku 1941 zvláštním dekretem ministr exilové londýnské vlády Juraj Slávik. Za účast v odboji zaplatilo životem na 700 českých skautů.

Vaše připomínky a diskuse
Kodex diskutujícího na Skautském deníku
  • Do diskuse smí přispět každý.
  • Diskutující nesmí propagovat rasovou, národnostní, náboženskou ani jinou nesnášenlivost či diskriminaci.
  • Vulgární jazyk, urážky, pomluvy či ponižování je nepřípustné.
  • Diskutér nesmí propagovat nezákonné činnosti či jinak společnosti škodlivé aktivity.
  • Propagace komerčních aktivit a reklamy na výrobky není povolena.

denik