<- Zpět

Vážení kamarádi, přátelé, příznivci, známí, neznámí kteří máte alespoň malý zájem o historii, zejména pak o historii našeho regionu, nejlépe historii naší Kopřivnice a jejího okolí.

Obracíme se na Vás s informací, výzvou a prosbou týkající se našeho nového projektu, který nese jednoduché, ale výstižné jméno „Skautský deník“.

Jistě se k většině z vás donesla zpráva, že jsme na konci roku 2009 otevřeli nové skautské centrum Vanaivan, které se mimo jiné stalo sídlem našeho skautského střediska. V prosinci 2009 jsme centrum slavnostně otevřeli a v průběhu vánočních prázdnin se do něj také nastěhovali. A právě v rámci tohoto stěhování, které sebou samozřejmě neslo nejrůznější druhy balení, přenášení a vybalování roztodivných krabic, košů a pytlů všemožných tvarů a velikostí, jsme objevili malý a svým vzhledem nenápadný starý sešit. Avšak už první rychlý pohled do jeho útrob naznačoval, že se za kdysi zřejmě obvyklým obalem skrývá neobvyklý a zajímavý obsah. A pohled druhý, čtoucí a hltající stránku za stránkou, to jen potvrdil.

Oním sešitem byl a je skautský deník, který si v době svého mládí, konkrétně v letech 1937- 1942, psala kopřivnická skautka, členka 1. Dívčího oddílu, Lída Šumná. Deník poutavě a čtivě zachycuje období jejího života, které se odehrávalo v nelehké a později nejen pro naši zemi tragické době. Na jeho stránkách jsou zaznamenány všední dny, nálady a názory mladé dívky a skautky, které však dnes, v kontextu tehdejších historických událostí, dostávají mnohem větší a hlubší význam.

Také proto jsme se rozhodli, že si text tohoto unikátního historického dokumentu nenecháme pro sebe, ale podělíme se o něj s širokou veřejností, zejména s občany města Kopřivnice a jeho okolí.

Na webových stránkách www.skautskydenik.cz budeme od 1.dubna 2010 postupně zveřejňovat text deníku Lídy Šumné, který budeme průběžně doplňovat o komentáře a fotografie vysvětlující a dokreslující atmosféru tehdejšího doby a to nejen z pohledu dějin našeho města, ale také v kontextu širších historických událostí.

Rádi bychom tak deníku vtiskli tvář, oživili jeho text a novým moderním způsobem jej přiblížili široké veřejnosti a zejména mládeži.

A aby obraz deníku byl co nejlepší a nejkompletnější, chceme požádat Vás, širokou veřejnost, občany Kopřivnice a okolí, Vaše příbuzné, známé, pamětníky a zájemce o pomoc, abyste se aktivně zapojili do realizace našeho projektu, pravidelně navštěvovali naše webové stránky a ke zveřejněným záznamům a fotografiím připojovali své komentáře, vzpomínky či jiné doplňky a pomohli tak vykreslit malou, ale významnou část historie města Kopřivnice a skautského hnutí.

Podaří-li se nám společně shromáždit dostatečné množství historického materiálu a finančních prostředků, rádi bychom celý projekt důstojně uzavřeli na podzim letošního roku malou výstavou, která by zároveň byla vzpomínkou na Lídu Šumnou a 90. výročí jejího narození.

S díky a skautským pozdravem

Kryštof Hyvnar
zástupce vedoucího skautského střediska Kopřivnice
krystof.hyvnar@vanaivan.cz

Vaše připomínky a diskuse
Kodex diskutujícího na Skautském deníku
  • Do diskuse smí přispět každý.
  • Diskutující nesmí propagovat rasovou, národnostní, náboženskou ani jinou nesnášenlivost či diskriminaci.
  • Vulgární jazyk, urážky, pomluvy či ponižování je nepřípustné.
  • Diskutér nesmí propagovat nezákonné činnosti či jinak společnosti škodlivé aktivity.
  • Propagace komerčních aktivit a reklamy na výrobky není povolena.

denik