<- Zpět

Musím stručně vzpomenout na mobilizaci dne 21. května 1938, která byla vyhlášena ve večerních hodinách. Můj otec okamžitě asi v 21 hodin otevřel svůj obchod, aby si rukující mohli doplnit vše potřebné, co doma neměli. Byla to nekonečná noc v očekávání toho nejhoršího. Během noci a příštího dopoledne pak všichni branci odjeli ke svým útvarům. Většina Čechů byla tehdy odhodlána hájit do krajnosti svou demokratickou vlast. Rukující, až na Němce, byli vychováni první republikou ve zdravém vlastenectví a národní hrdosti v demokratickém duchu dle velkého vzoru pana prezidenta T. G. Masaryka.

Kdyby došlo skutečně k válce, byl by to velmi nerovný boj, zrazovaný i velkým počtem Němců v naší armádě, a proto muselo vše dopadnout tak, jak to dopadlo. Hitler by republiku zmasakroval tak, jak to provedl později na mnohem větším Polsku, a pozdější silácké řeči o možnosti vítězného boje jsou velmi přehnané, účelově zmanipulované a naprosto nereálné. Hitler chtěl svět zastrašit a demonstrovat mu svou sílu. Je nutno přiznat, že „říše“ byla vskutku na tehdejší dobu velmi dobře a moderně vyzbrojena, s největší leteckou silou na světě. To jsme pak mnozí viděli, když tyto dobyvatelské hordy jely přes naše pohraniční města ve dne v noci na Polsko – to opravdu jela smrt!

Zápis v deníku 23.10.1938
Komentář Jiřího Tichánka
Historický komentář
Fotografie ke dni 23.10.1938

Vaše připomínky a diskuse
Kodex diskutujícího na Skautském deníku
  • Do diskuse smí přispět každý.
  • Diskutující nesmí propagovat rasovou, národnostní, náboženskou ani jinou nesnášenlivost či diskriminaci.
  • Vulgární jazyk, urážky, pomluvy či ponižování je nepřípustné.
  • Diskutér nesmí propagovat nezákonné činnosti či jinak společnosti škodlivé aktivity.
  • Propagace komerčních aktivit a reklamy na výrobky není povolena.

denik