<- Zpět

DIGITÁLNÍ KNIHA: NACISTICKÁ PERZEKUCE OBYVATEL ČESKÝCH ZEMÍ

PREZENTACE: Ostrava v období Protektorátu

PREZENTACE: Okupační správa, autonomní správa a každodenní život v Protektorátu

Strádání v českých zemích za války – 1939-1945

PREZENTACE: Domácí a zahraniční odboj v letech 1939-45

Příprava germanizace českých zemí

K.H.Frank: Čechy a Morava v Říši (přednáška, 24.6.1941)

Zápis ze dne 1. srpna 1940

DIGITÁLNÍ KNIHA: ŠTRAMBERK A NĚMECKÁ OKUPACE 1939 – 1945

DIGITÁLNÍ KNIHA: Morava za protektorátu

Animovaná mapa druhé světové války

Druhá světová interaktivně (rozhlas.cz)

Vaše připomínky a diskuse
Kodex diskutujícího na Skautském deníku
  • Do diskuse smí přispět každý.
  • Diskutující nesmí propagovat rasovou, národnostní, náboženskou ani jinou nesnášenlivost či diskriminaci.
  • Vulgární jazyk, urážky, pomluvy či ponižování je nepřípustné.
  • Diskutér nesmí propagovat nezákonné činnosti či jinak společnosti škodlivé aktivity.
  • Propagace komerčních aktivit a reklamy na výrobky není povolena.

denik