<- Zpět

Ze vzpomínek pana Lubomíra Hanzelky

V továrně byla brzy po obsazení zavedena vojenská výroba. Mimo nákladních aut a vagónů vyrobilo se šest tisíc vojenských osobních aut, což byly vozy na podvozku T 57 B s jednoduchou plechovou karosérií a plátěnou střechou (Kübelwagen) asi na způsob známých amerických vojenských džípů. Tyto vozy byly v německé armádě velice oblíbeny. Postavena byla nová velká výrobní hala, dosud staršími zaměstnanci zvaná letecká, kde byla zavedena oprava leteckých kovových velmi moderních stavitelných třílistých vrtulí pro vojenská letadla. Ve vagónce se i opravovaly poničené a vyhořelé vagóny.
V továrně byl rovněž zaveden přísný vojenský dozor. Po dobu války byly v závodě nejhorší chvíle vždy, když jej navštívilo Gestapo. Název je zkratkou „Geheime Staats Polizei“, což je v překladu – tajná státní policie. Gestapáci chodili většinou v dlouhých kožených kabátech a ve vysokých botách s typickými německými klobouky, jak to dnes známe z četných válečných filmů. Obsadili vždy spolu se závodní stráží všechny vchody dílny případně kanceláře a odváděli za hrobového ticha spoluzaměstnanců své oběti. Nikdo nevěděl, pro koho jdou, a kdo bude další. Zatčené soustřeďovali do protileteckého krytu, který byl u dnešní tržnice, a tam již docházelo k prvním násilnostem. Pak je odváželi do Nového Jičína a do Opavy, kde byly věznice. Většina zatčených se již nevrátila a končila v koncentračních táborech a na popravištích.
Musím rovněž vzpomenout, že během války byly vybrané ročníky české mládeže povolávány k nucenému pracovnímu nasazení ve zbrojním průmyslu v říši a děvčata pak jako služky do německých rodin a hlavně k sedlákům, a to rovněž po celé říši, kde se již běžně bombardovalo. Z Kopřivnice jsme většinou na toto nasazení nemuseli, poněvadž jsme pracovali v Tatře, která měla válečnou výrobu.

Dne 1. ledna 1940
Fotogalerie k dni 1.1.1940
Historický komentář ke dni 1.1.1940

Vaše připomínky a diskuse
Kodex diskutujícího na Skautském deníku
  • Do diskuse smí přispět každý.
  • Diskutující nesmí propagovat rasovou, národnostní, náboženskou ani jinou nesnášenlivost či diskriminaci.
  • Vulgární jazyk, urážky, pomluvy či ponižování je nepřípustné.
  • Diskutér nesmí propagovat nezákonné činnosti či jinak společnosti škodlivé aktivity.
  • Propagace komerčních aktivit a reklamy na výrobky není povolena.

denik