<- Zpět

Ze vzpomínek pana Lubomíra Hanzelky

Je mou povinností opět se zmínit o skutečnosti, jak místní občané byli vlastenecky uvědomělí, když z tehdejší mladé generace odešlo za velkých nesnází a rizik 22 branců bojovat do zahraničí. Utíkali většinou přes Polsko s cílem dostat se do SSSR, kde však vznikaly velké problémy, a proto šli dále bez peněz a prakticky i bez jídla přes Rumunsko a většinou až přes cizineckou legii v Africe a Francii do Anglie. Šli s odhodláním bojovat a umírat za svou demokratickou vlast. Bylo to vzhledem k počtu obyvatel – Čechů žilo v Kopřivnici tehdy asi 3 500 – v procentech nejvíce z celé republiky! Čtyři z nich byli letci a všichni za svou vlast položili životy. Jediný pan Hrček uhořel v tanku na ruské frontě u Kyjeva. Je neodpustitelná hanebnost komunistického režimu, že přeživší zahraniční vojáky později degradovali a perzekuovali. Tyto naše hrdiny soudili jako zrádce národa!
Musím k tomu podotknout, že v Kopřivnici šlo o chlapce vesměs z dělnických rodin, kteří šli bojovat proti Hitlerovi bez ohledu na třeba i stranickou příslušnost a o to je tato hanebnost větší a smutnější.

Listopad 1940
Fotogalerie listopad

Vaše připomínky a diskuse
Kodex diskutujícího na Skautském deníku
  • Do diskuse smí přispět každý.
  • Diskutující nesmí propagovat rasovou, národnostní, náboženskou ani jinou nesnášenlivost či diskriminaci.
  • Vulgární jazyk, urážky, pomluvy či ponižování je nepřípustné.
  • Diskutér nesmí propagovat nezákonné činnosti či jinak společnosti škodlivé aktivity.
  • Propagace komerčních aktivit a reklamy na výrobky není povolena.

denik