<- Zpět

V letech 1939 a 1940 byli zatýkáni hlavně příslušníci vlasteneckých spolků a seskupení, jako byl Sokol, Orel, Skaut atd. Tak byl popraven i pro mne nezapomenutelný pan učitel Mužný. Z mých dobře známých nepřežili koncentráky p. Karel Škývara, p. František Radko, p. Petr Konůpka, p. učitel Adolf Gajdušek, p. Kadlaček a někteří další.
V době kdy Hitler se Stalinem uzavřeli smlouvu o neutočení (1939) a dohodli se na velmi krvavé likvidaci Polska, na kterém Hitler konečně demonstroval světu svou sílu, bylo nám asi nejhůře. V Polsku během války bylo vyvražděno přímo nebo zahynulo v koncentračních táborech 10-12 miliónů obyvatel, což byla asi celá třetina národa. Jako příklad uvedu jen vyvraždění všech zajatých polských důstojníků v Katyni a dalších místech. Zajaté vojáky nahnali do pracovních a koncentračních táborů odkud se většina již živá nevrátila. Podobný osud v případě války s Německem by s největší pravděpodobností postihl i náš národ.
Němečtí kluci nám v tu dobu zpívali posměšnou píseň jako parafrázi na tehdejší německý šlágr „Belami“. Zpívali:

„Du hast kein Glück in der Welt Chamberlain,
weil der Rus mit uns geht Chamberlain,
bist nicht schön doch galant mit dem Schirmchen in der Hand, Chamberlain, Chamberlain…“

Těm mladým připomínám, že Chamberlain byl anglický ministerský předseda, který Hitlerovi podepsal Mnichovskou smlouvu umožňující likvidaci Československa. Překlad písně:

„Nemáš štěstí ve světě Chamberleine,
poněvadž Rus jde s námi Chamberlaine,
nejsi krásný ani galantní s tím deštníkem v ruce Chamberlaine, Chamberlaine …“

Teprve až Hitler napadl SSSR, se situace značně změnila a začalo pronásledování i příslušníků komunistické strany.

Dne 14. června 1939
Fotogalerie 14. 6. 1939
Historický komentář

Vaše připomínky a diskuse
Kodex diskutujícího na Skautském deníku
  • Do diskuse smí přispět každý.
  • Diskutující nesmí propagovat rasovou, národnostní, náboženskou ani jinou nesnášenlivost či diskriminaci.
  • Vulgární jazyk, urážky, pomluvy či ponižování je nepřípustné.
  • Diskutér nesmí propagovat nezákonné činnosti či jinak společnosti škodlivé aktivity.
  • Propagace komerčních aktivit a reklamy na výrobky není povolena.

denik